હિંદુ રાષ્ટ્રની સ્થાપના માટે સનાતન પ્રભાત

કેવળ સમાચાર નહીં; રાષ્ટ્ર અને ધર્મના કલ્યાણ માટે દ્રષ્ટિકોણ પણ !
   આર્થિક હાનિ સહન કરીને પણ સનાતન પ્રભાત નિયતકાલિક રાષ્ટ્ર અને ધર્મ રક્ષણના પોતાના ધ્યેય ભણી સફળતાપૂર્વક માર્ગક્મ્રણ કરી રહ્યું છે. સનાતન પ્રભાત નિયતકાલિક હિંદુઓં જનજાગૃતિ કરવાના એકમાત્ર ઉદ્દેશથી વિવિધ વિષયો પર વિવેચન કરે છે જેમકે રાષ્ટ્ર અને હિંદુઓ પર થઈ રહેલાં પ્રહાર (એવા સમાચાર જે અન્ય કોઈ પણ સમાચારપત્રમાં પ્રકાશિત નથી થતા), અધ્યાત્મ, દેવતાઓ અનાદાર ઇત્યાદિ. સનાતન પ્રભાતના સદસ્ય બનીને, તમે પણ આ કાર્યમાં યોગદાન આપી શકો છો
દૈનિક (મરાઠી - ૪ આવૃત્તિ
માસિક (હિંદી, અંગ્રેજી, ગુજરાતી)
સાપ્તાહિક (મરાઠી અને કન્નડ)
DainikSanatanPrabhat,blogspot.in
પાઠશાળા, મંદિર અને ગ્રંથાલયમાં રાખવા માટે સનાતન પ્રભાત પ્રાયોજિત કરો !
. દેવી-દેવતાઓે અનાદાર અને ધર્મવિરોધી કાયદાઓ રોકવા માટે હિંદુઓં સંગઠન !
. ધર્મ, દેવતા, સંત અને રાષ્ટ્રપુરુષોની આલોચનાનું તીવ્ર ખંડન !
. ધર્મ-પરિવર્તન અને મૂર્તિ-ભંજન વિશે હિંદુઓં જનજાગૃતિ !
. સંત અને ધર્માભિમાની હિંદુઓના વ્યક્તિત્વ અને એમના ધર્મરક્ષણના કાર્યનો પરિચય અને પ્રસાર !
દૈનિક સનાતન પ્રભાત, મુંબઈ
સંપર્ક ૯૩૨૨૬૫૨૬૭૯
-મેલ sspanvel@gmail.com

દૈનિક સનાતન પ્રભાત, પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્ર
સંપર્ક ૮૧૪૯૯૮૭૮૧૮
-મેલ sspanvel@gmail.com

દૈનિક સનાતન પ્રભાત, રત્નાગિરી
સંપર્ક (૦૨૩૫૨) ૨૨૯૭૭૦
-મેલ ratnagiri.dainik@gmail.com

દૈનિક સનાતન પ્રભાત, ગોવા
સંપર્ક (૦૮૩૧) ૨૩૧૨૬૬૪
-મેલ dspgoa@gmail.com

સાપ્તાહિક સનાતન પ્રભાત
સંપર્ક ૯૩૨૨૬૫૨૬૭૯
-મેલ sspanvel@gmail.com

સાપ્તાહિક સનાતન પ્રભાત, કન્નડ
સંપર્ક (૦૮૨૪) ૩૨૫૦૧૯૧
-મેલ sspanvel@gmail.com

સનાતન પ્રભાત, હિંદી (માસિક)
સંપર્ક ૯૩૨૨૬૫૨૬૭૯
-મેલ sspanvel@gmail.com

સનાતન પ્રભાત, ગુજરાતી (માસિક)
સંપર્ક ૯૩૨૨૬૫૨૬૭૯
-મેલ sspanvel@gmail.com

સનાતન પ્રભાત, અંગ્રેજી (માસિક)
સંપર્ક ૯૩૨૨૬૫૨૬૭૯
-મેલ sspanvel@gmail.com